136. Fra Himlen kom en engel klar
PUER NOBIS NASCITUR
Trier 1482 / Spangenberg 1568
Thomissøn 1569
DDK 109. Fra Himlen kom en engel klar

Orgel:
-orgelkoraler:

-koralforspil:

-firstemmige koraler:

-trestemmige satser:

-tostemmige satser:

-diverse:


Kor:
-a cappella:

-overstemmer:

diverse: