139. Fredløs er freden, hvor menneskets veje
FREDLØS ER FREDEN, HVOR MENNESKETS VEJE
Henrik Fibiger Nørfelt 1978
Koralbog 2003
DDK XXX

Orgel:
-orgelkoraler
-koralforspil
-firstemmige koraler
-trestemmige satser
-tostemmige satser

Alternative melodier:

Ko 218 / DDK 172
Himlene, Herre, fortælle din ære

Ko 341 / DDK 274
Lovsynger Herren, min mund og mit indre


Kor:
-a cappella
-overstemmer