163. Gud, Helligånd, opfyld med lyst
BLESSED ARE ALL
Miles Coverdale o. 1536
Thomissøn 1569
DDK 131. Gud, Helligånd, opfyld med lyst

Orgel:
-orgelkoraler:

-koralforspil:

-salmebøger:
Thomissøn 1569
Pontoppidan 1740

-firstemmige koraler:
F. Chr. Breitendich 1764
Zinck 1801 og Weyse 1839
Prahl og Heinebuch 1895

-trestemmige satser:
A. P. Berggreen 1852

-tostemmige satser:

-diverse:
Bielefeldts koralbog nr. 70
har melodi af I. P. E. Hartmann
Se under kor:

-tekst:

Kor:
-a cappella:
I. P. E. Hartmann (Bf. 070)

-overstemmer:

-tekst: