Koralbog 2003 Melodinr. 300-346
Ko2003 Titel i Koralbog til DDS 2003

300 Kain, hvor er din bror
301 Kender du den livsens kilde

302 Kimer, I klokker! ja kimer før dag i det dunkle

303 Kirkeklokke! mellem ædle malme

304 Kirken den er et gammelt hus

(304b Kirken den er et gammelt hus)

305 Kirken er som Himmerige (Gade)

306 Kirken er som Himmerige (Rung-Keller)
307 Klokken slår, tiden går
308 Klynke og klage (Crüger)

309 Klynke og klage (Viborg)

310 Kom, alle kristne

311 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod

312 Kom, Gud Helligånd, kom brat (Sekvens 12. Årh.)

313 Kom, Gud Helligånd, kom brat

314 Kom, Helligånd, Gud Herre from
315 Kom, hjælp mig, Herre Jesus
316 Kom, lad os tømme et bæger på ny
317 Kommer, sjæle, dyrekøbte
318 Kom, regn af det høje! lad jorden oplives (Freylinghausen)

319 Kom, regn af det høje! lad jorden oplives (Hartmann)

320 Kom, regn af det høje! lad jorden oplives (Laub)

321 Kom, sandheds Ånd! og vidne giv

322 Kornet, som dør i jorden

323 Kraften fra det høje (Rung)

324 Kraften fra det høje (Berggreen)

325 Krist stod op af døde
326 Kvindelil! din tro er stor

327 Kærlighed fra Gud

328 Kærligheds og sandheds Ånd

329 Kærlighed til fædrelandet

330 Lad det klinge sødt i sky

331 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord

332 Lad vaje højt vort kongeflag

333 Lazarus lå i sin grav (Bentzon, N. V.)
334 Lazarus lå i sin grav (Petersen, Mogens Helmer)

335 Lille Guds barn, hvad skader dig

336 Livets fylde, glædens glans
337 Livsalige dag, som i håbet vi venter

338 Lover den Herre, den mægtige konge med ære

339 Lovet være du, Jesus Krist

340 Lov og tak for påskens offer
341 Lovsynger Herren, min mund og mit indre
342 Lyksalig endte da min frelser sine dage

343 Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred

344 Lyksaligt det folk, som har øre for klang

345 Lysets engel går med glans

346 Lær mig, o skov, at visne glad