Koralbog 2003 Melodi nr. 347-404
Ko2003 Titel i Koralbog til DDS 2003

347 Man siger, livet har bange kår
348 Maria hun var en jomfru ren
349 Med fred og fryd jeg farer hen
350 Med sorgen og klagen hold måde
351 Med thomaskravet står vi her
352 Menneske, din egen magt
353 Midt i alt det meningsløse
354 Midt igennem nød og fare
355 Midt i livet er vi stedt

356 Mindes vi en fuldtro ven

357 Min død er mig til gode

358 Min Gud befaler jeg min vej (Nederlandsk psalt)

359 Min Gud befaler jeg min vej (Kingos Graduale)

360 Min Gud, jeg gammel er og grå
361 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig (Wendler)
362 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig (Nyord)

363 Min Jesus er for mig begyndelse og ende

364 Min Jesus, lad mit hjerte få

365 Min mund og mit hjerte (Lindeman)

366 Min mund og mit hjerte (Laub, Thomas)

367 Min sjæl, du Herren love

368 Min største hjertens glæde
369 Mit hjerte altid vanker

370 Morgenstund har guld i mund (Barnekow)

371 Morgenstund har guld i mund (Laub, Thomas)
372 Mægtigste Kriste, menighedens Herre
373a Mæt min sjæl, o Jesus sød

373b Mæt min sjæl, o Jesus sød

374 Måne og sol
375 Naglet til et kors på jorden
376 Nat, søvn og slum og seng, farvel
377 Naturen holder pinsefest
378 Nogen må våge i verdens nat

379 Nu bede vi den Helligånd

380 Nu blomstertiden kommer (Tysk/Nürnberg)

381 Nu blomstertiden kommer (Svensk folkem.)

382 Nu er livet gemt hos Gud
383 Nu falmer skoven trindt om land
384 Nu fryde sig hver kristen mand (Walther, Joh.)
385 Nu fryde sig hver kristen mand (Lunderskov, L.)
386 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
387 Nu gløder øst i morgenskær
388 Nu går solen sin vej
389 Nu har du taget fra os
390 Nu! Jeg har vunden

391a Nu kom der bud fra englekor (Zinck)

391b Nu kom der bud fra englekor (Zinck/Laub)

392 Nu rinder solen op (Nederlandsk visemelodi)

393 Nu rinder solen op (Zinck)

394 Nu ringer alle klokker mod sky

395 Nu ringer de klokker ved daggryets komme
396 Nu sol i øst oprinder mild
397 Nu står der skum fra bølgetop
398 Nu sænkes overalt

399 Nu takker alle Gud

400 Nu titte til hinanden de favre blomster små

401 Nu velan, vær frisk til mode

402 Nu vil vi sjunge og være glad

403 Nu vågne alle Guds fugle små

404 Nu åbner savnet sine øde vidder