420. O Gud, du ved og kender
JE TE SUPPLIE, O SIRE
Genève 1542
Kingo 1699
DDK 331

Orgel:
-orgelkoraler
-koralforspil
-salmebøger
-firstemmige koraler
F. Chr. Breitendich 1764

Zinck 1801 og Weyse 1839

-trestemmige satser
A. P. Berggreen 1852
PJ
-tostemmige satser
-diverse


Kor:
-a cappella
-overstemmer