423. O, Gud ske lov til evig tid
O GUD SKEE LOF
Kingos Graduale 1699
Kingo 1699

Orgel:
-orgelkoraler
-koralforspil
Herman Amberg
-salmebøger
Thomissøn 1569
Pontoppidan 1740
-firstemmige koraler
F. Chr. Breitendich 1764
Joh. Chr. Kittel 1803
Zinck 1801 og Weyse 1839
Prahl og Heinebuch 1895
-trestemmige satser
A. P. Berggreen 1852
PJ
-tostemmige satser
-diverse


Kor:
-a cappella
-overstemmer