434. Om alle mine lemmer
HER CHRIST DER EINIG GOTTES SOHN
Tysk folkevise / Erfurt 1524
Thomissøn 1569
DDK 347. Om alle mine lemmer

Orgel:
-orgelkoraler:

-koralforspil:
J. S. Bach

-firstemmige koraler:
F. Chr. Breitendich 1764
Joh. Chr. Kittel 1803
Zinck 1801 og Weyse 1839
Prahl og Heinebuch 1895

-trestemmige satser:

-tostemmige satser:

-diverse:


Kor:
-a cappella:

-overstemmer: