473. Som dug på slagne enge
SOM DUG PÅ SLAGNE ENGE
Henrik Rung 1868
Rung 1868
DDK 380

Orgel:
-orgelkoraler
-koralforspil
Herman Amberg

-salmebøger
-firstemmige koraler
-trestemmige satser
PJ
-tostemmige satser
-diverse


Kor:
-a cappella
-overstemmer