495. Tag det sorte kors fra graven
TAG DET SORTE KORS FRA GRAVEN
Henrik Rung 1847
Rung 1857
DDK 397

Orgel:
-orgelkoraler
-koralforspil
Herman Amberg

-salmebøger
-firstemmige koraler
-trestemmige satser
PJ
-tostemmige satser
-diverse


Kor:
-a cappella
-overstemmer