Koralbog 2003 Melodi nr. 500-542
Ko2003 Titel i Koralbog til DDS 2003

500 Tiden skrider, dagen rinder
501a Til dig alene, Herre Krist

501b Til dig alene, Herre Krist

502 Til himlene rækker din miskundhed, Gud

503 Til Himmels fór den ærens drot

504 Til vor lille gerning ud

505 Trods længselens smerte (Matthison-Hansen, H.)

506 Trods længselens smerte (Ring)
507 Troens smykke, Jesus sød
508 Tunge, mørke natteskyer
509 Tænk, at livet koster livet
510 Tænk, når engang den tåge er forsvunden
511 Tør end nogen ihukomme (Lindeman)
512 Tør end nogen ihukomme (Laub, Thomas)
513 Uberørt af byens travlhed

514 Udrundne er de gamle dage

515 Udrust dig, helt fra Golgata

516 Uforsagt, hvordan min lykke

517 Under dine vingers skygge

518 Under korset stod med smerte
519 Urolige hjerte (Kalhauge, Viggo)
520 Urolige hjerte (Høgenhaven, Knud)
521 Vaj nu, Dannebrog, på voven
522 Vanæret vor drot kom i sin grav
523 Var Gud ej med os denne stund

524 Ved Jesu navn forlades alle synder

525 Velkommen de Jesus i Nazaret bød

526 Velkommen igen, Guds engle små (Berggreen)

527 Velkommen igen, Guds engle små (Weyse)
528 Vel mødt, I kristne fromme

529 Venner! sagde Guds engel blidt

530 Verden, o verden! hvi frister du mig
531 Verdens igenfødelse

532 Vidunderligst af alt på jord (Barnekow)

533 Vidunderligst af alt på jord (Laub)
534 Vi kommer, Herre, til dig ind
535 Vi kommer til din kirke, Gud
536 Vil natten nu vige
537 Vintræ og grene og frugt hører sammen
538a Vi pløjed og vi så'de
538b Vi pløjed og vi så'de
539 Vi rækker vore hænder frem
540 Vi synger med Maria
541 Vi takker dig for livet

542 Vi tro, vi alle tro på Gud