Koralbog 2003 Melodi nr. 543-568
Ko2003 Titel i Koralbog til DDS 2003

543 Vor Gud er idel kærlighed

544a Vor Gud han er så fast en borg

544b Vor Gud han er så fast en borg

545 Vor Herre han er en konge stor (Norsk visemel.)

546 Vor Herre han er en konge stor (Hartmann)

547 Vor Herres Jesu mindefest

548 Vor Herre tar de små i favn
549 Vor Herre! til dig må jeg ty

550 Vor Jesus kan ej noget herberg finde (Pontoppidan)

551 Vor Jesus kan ej noget herberg finde (Laub)
552 Vor klippe vi slippe umulig
553 Vort liv blev reddet
554 Vor tro er den forvisning på
555 Vægter! vil det mørke rige (Genève)
556 Vægter! vil det mørke rige (Pontoppidan)
557 Vær du mig nær! Nu aftnen sænker sig
558 Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam
559 Vær stærk, min sjæl, i denne tid
560 Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer
561 Vær velkommen, Herrens år
562 Vågn op, du, som sover
563 Vågn op og slå på dine strenge
564a Zions vægter hæver røsten
564b Zions vægter hæver røsten
565 Ære være Gud i det højeste (Vi love, vi prise …)
566 Øjne, I var lykkelige (Nutzhorn, H.)
567 Øjne, I var lykkelige (Kayser, Leif)
568 Ånden opgav enkesønnen
p. 387 Melodier som også bringes med becifring
p. 388a 097. Du kom til vor runde jord
p. 388b 098. Du satte dig selv i de nederstes sted
p. 389a 101. Du, som gir os liv og gør os glade
p. 389b 104. Du, som har tændt millioner af stjerner
p. 390a 184. Gud, vi er i gode hænder
p. 390b 300. Kain, hvor er din bror
p. 391a 331. Lad os bryde brødet sammen
p. 391b 352. Menneske, din egen magt
p. 392a 361. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt
p. 392b 385. Nu fryde sig hver kristen mand
p. 393a 388. Nu går solen sin vej
p. 393b 407. Nåden er din dagligdag
p. 394a 409. Når jeg er træt og trist
p. 394b 461. Se, hvilket menneske
p. 395a 486. Spænd over os dit himmelsejl
p. 395b 496. Tag det sorte kors fra graven
p. 396 513. Uberørt af byens travlhed
p. 397 Højmesseordning (1992)
p. 400 Trosbekendelse, Den Apostolske
p. 401 Trosbekendelse, Den Nikænske
p. 404 Hellig, hellig, hellig er Herren
p. 406 O Guds lam uskyldig
p. 411 Alfabetisk register