543. Vor Gud er idel kærlighed
MIT HAAB OC TRØST
Thomissøns salmebog 1569
MW 1936
DDK 434

Orgel:
-orgelkoraler
-koralforspil
-salmebøger
Thomissøn 1569
-firstemmige koraler
F. Chr. Breitendich 1764

Zinck 1801 og Weyse 1839

-trestemmige satser
A. P. Berggreen 1852
PJ
-tostemmige satser
-diverse


Kor:
-a cappella
-overstemmer