Koralbog 2003 Melodi nr. 156-194
Ko2003 Titel i Koralbog til DDS 2003

156 Gode Gud, din engleskare
157 Gud, du, som lyset og dagen oplod
158a Gud, efter dig jeg længes

158b Gud, efter dig jeg længes

159 Gud er her tilstede
160 Gud Fader og Søn og Helligånd

161 Gud Helligånd! o kom (Winding)

162 Gud Helligånd! o kom (Laub)

163 Gud Helligånd, opfyld med lyst

164 Gud Helligånd, vor trøstermand (Dansk 1612)
165 Gud Helligånd, vor trøstermand (Hartmann)

166 Gud Herren er min hyrde god

167 Guds engle i flok! synger lifligt i kor

168 Guds fred er mer end englevagt

169 Guds godhed vil vi prise

170 Guds igenfødte, ny-levende sjæle (Ansbach)

171 Guds igenfødte, ny-levende sjæle (Freylinghausen)

172 Gud skal alting mage (Crüger)

173 Gud skal alting mage (Lindeman)

174 Gud ske lov for nattero

175 Gud ske tak og lov

176 Guds kirkes grund alene
177 Guds menighed er jordens største under

178 Guds menighed, syng for vor skaber i løn (Svensk)

179 Guds menighed, syng for vor skaber i løn (Berggreen)
180 Guds nåde højt jeg prise vil
181 Guds ord blev aldrig bundet
182 Guds Søn har gjort mig fri

183 Guds Søn kom ned fra Himmerig

184 Gud, vi er i gode hænder
185 Gør dig nu rede, kristenhed
186 Gør døren høj, gør porten vid
187 Går det, Herre, som jeg vil

188 Han, som på jorden bejler

189 Har hånd du lagt på Herrens plov (Schop)
190 Har hånd du lagt på Herrens plov (Glæser)
191 Hav tak, o Herre, for evig trøst

192 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig

193 Helligånd, de frommes glæde
194 Helligånd, vor sorg du slukke