Koralbog 2003 Melodi nr. 405-450
Ko2003 Titel i Koralbog til DDS 2003

405 Nærmere, Gud, til dig
406 Nåden er din dagligdag (Bentzon)
407 Nåden er din dagligdag (Elmquist)

408 Når i den største nød vi stå

409 Når jeg er træt og trist, når modet svigter

410 Når mit øje, træt af møje (Meiningen)

411 Når mit øje, træt af møje (Laub, Thomas)
412 Når mørket jorden blinder
413 Når syn og hørelse forgår

414 Når tid og time er for hånd

415 O du Guds Lam! med korsets skam

416 O du Guds Lam uskyldig
417 O du min Immanuel (Freylinghausen)
418 O du min Immanuel (Winding, August)
419 O du store sejervinder

420 O Gud, du ved og kender

421 O Gud, fornuften fatter ej

422 O Gud, hør min bøn

423 O, Gud ske lov til evig tid

424 O, havde jeg dog tusind tunger

425 O Helligånd! mit hjerte (Svensk)

426 O Helligånd! mit hjerte (Laub, Thomas)
427 O Herre Krist! dig til os vend

428 O hjertekære Jesus Krist

429 O høje råb, hvis lige aldrig hørtes

430 O, kommer hid dog til Guds Søn

431 O kom, o kom, Immanuel
432a O kristelighed (Lindeman, Ludvig Matthias)

432b O kristelighed (Lindeman/Bielefeldt)

433 O, lad din Ånd nu med os være

434 Om alle mine lemmer

435 Om Himmerigs rige vi tales ved

436 Op, al den ting, som Gud har gjort

437 Op, alle folk på denne jord

438 Op, alle, som på jorden bor

439 Op dog, Zion! ser du ej

440 Op, I kristne, ruster Eder (Neander)

441 Op, I kristne, ruster Eder (Tysk)

442 Op, min sjæl, thi sol er oppe

443 Opstanden er den Herre Krist

444 Op! thi dagen nu frembryder (Gade)

445 Op! thi dagen nu frembryder (Laub)
446 Op til Guds hus vi gå (Barnekow)
447 Op til Guds hus vi gå (Jeppesen)

448 Op! våg og bed

449 O store Gud, din kærlighed

450 O store Gud! vi love dig